Kirkolliskokouksen syysistuntoviikko (4.-8.11.) lähestyy. Niinpä Espoon hiippakunnan kirkolliskokouksedustajat olivat tänään liikkeellä hiippakunnassa, tällä kertaa Järvenpään kirkkokahveilla kertomassa kirkolliskokouksen ajankohtaisista asioista. Kuuntelimme seurakuntalaisten ajatuksia sekä vastasimme heidän kysymyksiinsä. Tämä oli kolmas kerta, kun tapasimme seurakuntalaisia ennen istuntoviikkoa. Seurakuntalaisia olikin ilahduttavan paljon ja he tekivät hyviä kysymyksiä sekä esittvät huomioon otettavia näkökantoja.

Tilaisuudelle antoi lisämielenkiintoa Virsikirjan lisävihkoon ehdolla olevien virsien esittely. Lisävihkotyössä mukana oleva kirkolliskokousedustaja, virsirunoilija Anna-Mari Kaskinen esitteli muutaman virsiehdotuksen, joita laulettiin kanttori Elina Rantamäen säestämänä. Neljästä esitellystä virrestä kolme ihastutti ja yksi todettiin vähän vaikeammaksi. Lisävihko saadaan ehkä käyttöön parin vuoden päästä.

Jaoimme tietoa virsien lisäksi vaaleihin liittyvistä uudistuksista ja esityksistä sekä seurakuntarakenneuudistuksen nykytilanteesta. Netin kautta asioiden käsittelyä seurakuntalaiset kaipasivat lisää ja selkeämpää tietoa asioista ja niiden käsittelystä kirkolliskokouksessa. Kokonaiskuvaa on heidän mukaansa vaikea saada. Omalta osaltamme yritämme auttaa tilannetta kiertämällä hiippakuntaa sekä kirjoittamalla netissä ja blogeissa.

Seurakuntarakenneuudistus tullee seuraavan kerran kirkolliskokoukseen vasta ensi keväänä. Varmaan siitä kuitenkin käytävillä puhutaan nyt syksylläkin. Rakenneuudistus on tällä hetkellä kirkkohallituksen valmistelussa kirkolliskokouksen viime keväänä tekemien linjausten pohjalta.

Seurakuntalaisten toiveena on mm, että asiointipalvelut eivät karkaa liian kauas. Keskustelussa tuli esiin myös kirkon talousnäkymät ja hiippakunnan itä- ja pohjoisosien seurakuntien selvittelyt mahdollisia kuntaliitoksia ja seurakuntayhtymiä koskien.

****

Diakoniatyöntekijöiden huoli on diakonian virkojen säilyminen seurakunnassa. Diakonian tarve on vain kasvamassa, joten viroista ei voi luopua. Eikä virkoja ymmärtääkseni olla vähentämässäkään. Huoli pohjautuu kaavailuun, että tulevaisuudessa seurakunnissa olisi pakollisena vain kirkkoherran virka. Tämä koskee erittäin pieniä seurakuntia, joissa muut tehtävät hoidettaisiin yhteisillä viroilla. Diakoniatyön määrää ei saa ainakaan vähentyä suhteessa tarpeeseen.

Henkilöstökulut on kirkon suurin menoerä. Kirkon työtä  tekevät ihmiset, eikä sitä voi ulkoistaa. Työt on kuitenkin järjestettävä joustavasti ja tehokkaasti, jotta rahat riittävät. Eikä nykyistäkään työmäärää voida tehdä ilman seurakuntalaisten panosta.

****

Kirkolliskokouksen käsittelyyn tulee kirkollisiin vaaleihin liittyviä uudistuksia, joista osa on jo päätetty, osa on päätettävänä ja pari aloitetta on käsittelyssä.
Uuden vaalijärjestyksen seurakuntalaisia eniten koskettavat kohdat ovat seurakuntavaalien yksipäiväisyys ja kirkkoherranvaalin kaksi vaihtoehtoa. Seurakuntavaalit saattavat olla jo ensi syksynä yksipäiväiset. Kirkkohallitus esittää vaaliajankohdaksi sunnuntaita kello 9-20. Lakivaliokunnan mietinnössä parempana ajankohtana pidetään klo 11-20, jotta vaali voidaan aloittaa messulla.

Kirkkoherran vaali voi seurakunnan valinnan mukaan olla tulevaisuudessa suora - kuten nykyään - tai välillinen, jolloin valinnan tekee kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Molemmissa tapauksiossa tuomiokapituli valmistelee asian mm ehdokkaita tutkimalla. Nk neljännestä vaalisijasta luovutaan. Näin ainakin yksi vuosikymmenten ajan vaaleissa hiertänyt ongelma poistuu.

Kirkolliskokouksen maallikkodustajat (tarkoittaa ei-pappeja, papit valitsevat keskenään omat edustajansa) valitaan nykytavalla välillisellä vaalilla. Äänioikeus on seurakuntavaaleilla valittavilla luottamushenkilöillä. Uutta tässä vaalissa on ennakkoäänestysmahdollisuus, jota ei ennen ollut.

Aloitteet: 1) aloitteessa esitetään, että kirkolliskokousedustajat valittaisiin suoralla jäsenvaalilla, 2) toisessa aloitteessa esitetään, että seurakuntavaaleissa otettaisiin käyttöön mahdollisuus äänestää internetin ja/tai postin välityksellä.

****

Syysistunnon asialistalla on lisäksi mm kirkon keskusrahaston ensi vuoden talousarvio, määräenemmistösäännösten ja keskushallintoa koskevan sääntelyn muuttaminen sekä eräitä valintoja.

Kirjoittelen tällä palstalla istuntoviikon aikana päivittäin. Mielellään otan myös vastaan kommentteja ja palautetta.

Markku Jalava
kirkolliskokousedustaja