Tänään on vietetty Svenska dagenia, joten myös Päivi Linnoisen pitämä aamuhartaus oli senkin vuoksi kaksikielinen. Ja onhan kirkko kaksikielinen, joten ruotsia käytetään jonkun verran. Lisäksi hartauteen sisältyi rukousliikuntaa.

Kirkkolakiin hyväksyttiin joitakin enemmän muodollisia muutoksia. Sen jälkeen käsiteltiin tulevaisuustoimeksiantoa, joka tuli vastaan päivän aikana useampaan kertaan.

Alistussuhteiden purku helpottaa monin tavoin seurakuntien elämää. Se tarkoittaa, että luotetaan seurakuntien pystyvän itsenäisesti tekemään hyviä päätöksiä. Esim. kirkkoneuvoston ohjesääntöä ei tarvitse enää hyväksyttää tuomiokapitulissa. Kirkon rakentaminen ja suojellun rakennuksen oleellinen muuttaminen tarvitsevat edelleen kirkkohallituksen luvan, vaikka päätöstä ei sinne alistetakaan. Myös seurakuntajaotuksen muutoksesta päättäisi kirkkohallitus.

Muutoin ohjeet ja neuvonta korvaavat alistukset ja vastaavat. Seurakunnan toimielimien määräyksiä suositellaan kokoamaan yhtenäiseksi hallintosäännöksi, jota siis ei tarvitse kenellekään alistaa. Ja tietysti monet asiat on kirkkolailla ja kirkkojärjestyksellä säädeltyjä. Siis ei ole tiedossa täydellistä vapautta.

Diakonaatin perustaminen on pyörinyt vuosikymmeniä kirkon hallinnossa. Nyt se kuopattiin, ei tule diakonaattia, ainakaan pian. Todennäköisesti hankkeelle annetaan uusi alku, kun ensin selvitetään, mitä siltä halutaan.

Diakonaatilla on tarkoitettu diakonian, nuorisotyön ja mahdollisesti myös kanttorin virkojen haltijoiden vihkimystä pappien tapaan. Nuorisotyöntekijät kampanjoivat kokouspaikalla diakonaatin puolesta ja olivat pettyneitä, kun sitä ei nyt tule. Päättäjät saivat tiskirättejä, tosin kuivana.

Keskustelu kävi edelleen kiivaana ja tavalla, jonka syvintä olemusta maallikon on vaikea ymmärtää.

Diakonaatti on ollut vireillä jossain määrin 1950-luvulta alkaen ja viime vaiheessa vuodesta 2000 alkaen. On ollut useita käsittelyjä ei portaissa ja monia työryhmiä. Nyt todettiin, että ei ole edellytyksiä viedä hanketta eteenpäin vanhoilla spekseillä.

Kuultiin tietoa myös muiden tulevaisuustoimeksiannon hankkeiden etenemisestä. Hankkeitahan oli alun perin 17, joista osa on jo maalissa, osa matkalla sinne.

Kyselytunnilla sivuttiin monia asioita. Avioliittoasiassa kysyttiin, koska piispat saavat valmiiksi selvityksen tilanteen ratkaisemiseksi. Arkkipiispa Tapio Luoma lupasi, että selvitys tulee, mutta se on viivästynyt asian vaikeuden vuoksi. Piispat ovat puhuneet siitä vasta epävirallisesti, varsinainen käsittely odottaa vielä.

Kysyttiin myös nuorisotyön tulevaisuudesta, kristityistä turvapaikan hakijoista, valtuuksista kirkon osallistumiselle Helsinki Priden -tapahtumaan ja kirkon kannasta sananvapauteen contra Päivi Räsänen –case. Luoma vakuutti kirkon kannattavan sananvapautta, mutta kysymyksiä voi syntyä erilaisten vapauksien risteyksissä.