Hyvä paimen, isänmaallisuus, nuoret ja kummius, siinä ensimmäisen istuntopäivän aiheita.

Runsas vuorokausi takana kirkolliskokousviikkoa ja tuntuu asioiden paljouden puolesta, että olisi jo oltu koolla monta päivää.

Aamulla avajaismessussa Maarian kirkossa palveli Oulun hiippakunta ja piispa Jukka Keskitalo saarnasi Hyvä Paimen -aiheesta. Keskitalo käsitteli paimenen ja paimennettavien rooleja. ”Kyse on vuorovaikutuksesta”, piispa totesi.

Hän oli lukenut Tiede-lehdestä, että lampaat eivät ole varsinaisesti ”lampaita” tai tyhmiä, vaan fiksuja eläimiä, jotka ottavat toisensa huomioon. Paimen tuntee heidät ja he paimenen.

Hän jätti saarnan lopun sillä tavalla auki, että kuulijat saattoivat jatkaa sitä omassa mielessään. Messu toimitettiin kolmella kielellä:: suomea, ruotsia ja saamea.

****

Arkkipiispa Tapio Luoma puhui avajaisistunnossa Euroopan unionista – ovathan Eu-vaalit kohta – ja isänmaallisuudesta. Puhetta voisi luonnehtia poliittiseksi, mitä en sano moittiakseni. Päinvastoin, hän otti kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Luoma korosti EU:n arvopohjaa, sen kristillistä perustaa. Hän sanoi, että ”koti, uskonto ja isänmaa” on suomalaisten arvopohja, mutta se ei sulje muita ulkopuolelle eikä aseta meitä muiden edelle. Me kunnioitamme muiden vastaavia arvoja.

****

Viime vuoden toiminta- ja talouskertomukset esiteltiin. Niiden varsinainen käsittely tapahtuu vasta talousvaliokunnan mietinnön myötä. Mielenkiintoinen on Uusi tila -hanke, jossa kirkkohallituksen toimitilat Etelärannassa laitetaan ”uuteen uskoon” eli työtiloja tiivistetään. Moni menettää kiinteän oman huoneensa, ylimääräiset tilat vuokrataan ulos.

Alistussäännöksistä luopuminen. Alistukset tarkoittavat mm. seurakuntien päätöksiä, jotka on alistettava tuomiokapitulille tai kirkkohallitukselle. Näistä pyritään eroon. ”Pois holhouksesta, tilalle luottamus”. Vastustustakin on: hiippakunnat eivät ehkä halua luopua tekemisestään. ”Luottamus hyvä, mutta kontrolli parempi.”

Nuorten osallisuuden vahvistaminen eli yhteenkuuluvaisuuden lisääminen. Se tarkoittaa nuorten vaikuttajaryhmien perustamista seurakuntiin ja muutakin nuorten osallistumista.

Aihe sai paljon kiitosta ja kannatusta. Oikeastaan vain piispa Seppo Häkkinen vastusti. Hänen mielestään nuorten osallisuuden vahvistaminen luontuu ilman uusia toimielimiäkin, jotka työllistävät turhaan kirkkoherroja.

”Nuoret rakentavat parempaa kirkko” ja ”nuoret kulkevat edellä”, olivat kannustuksia hankkeen etenemiselle. Ikärajoista keskusteltiin, 18 – 29 tuntui laajalta, toisaalta pitäisi ottaa jo nuorempia mukaan.

Kummius: riittäisikö yksi kummi kahden sijaan? Tarkoitus tällä olisi, että lapsia kastettaisiin enemmän. Se jakoi mielipiteitä. Epäiltiin, että kummiasia ei ratkaise lasten kastamista. Syyt ovat ideologisia, ei käytännöllisiä. Ja lapsia pitäisi syntyä enemmän.

Nämä ja muutama muu asia saateltiin valiokuntaan, josta ne tulevat loppuviikolla päätettäväksi. Oma hallintovaliokuntani käsitteli hiippakuntarajojen muuttamista, josta päätettäneen huomenna illalla.

Päivän ohjelmassa oli myös opetus- ja kulttuuriministeriön perinteiset kakkukahvit. Puheen piti tällä kertaa ministerin sijaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja.