Vuosi sitten luvattiin, että vuonna 2023 on mahdollista laskea seurakuntien palkkaperusteisia eläkemaksuja. Tilanne on siinä muuttunut ja epävarma, että se ei olekaan mahdollista.

Kun palkkaperusteisia eläkemaksuja ei ensi vuonna alenneta, kuten jo odotettiin, päätös ei innostanut edustajia, mutta se hyväksyttiin ja sitä pidettiin järkevänä.

Nyt odotetaan suhteiden kääntymistä ja tilanteen selkiytymistä. Tiedostetaan vanha sijoittamisen fakta, että se mikä laskee, nousee jossain vaiheessa, ja päinvastoin.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Tapio Tähtinen totesi kirkkohallituksen olleen viime talvena olleen tilanteessa, jossa se ei ollut koskaan ennen ollut: menoja piti vähentää talouden tasapainottamiseksi.

Tähtinen kiitti kirkkohallitusta, että kirkon keskusrahaston talousarvion tasapainottamisessa onnistuttiin hyvin ja talousarvio on tasapainossa ja suuri alijäämä saatiin käännettyä.

Ensi vuoden kehityksen arvioidaan olevan seurakunnille hyvän verotulovuoden, mikä kahden vuoden viiveellä näkyy myös kirkon keskusrahaston tuloissa.

Joustavuutta ja ketteryyttä sekä väljyyttä erinäisiin tehtäviin valiokunta toivoi lisää, esimerkiksi yhteyden seurakuntiin ja työntekijöiden tehtäväkuviin. Valiokunta oli vanhaan tapaan tarkka siitä, että uusien hankkeiden toteutumista on seurattava, ja ovatko kärkihankkeet täyttäneet tehtävänsä. Myös läpinäkyvyyttä korostettiin talouden pidossa.

Tähtinen otti kantaa edustaja Marika Hietasen huomioon diakoniatyön tilanteesta: Miten kirkko vastaa jäsenten ja muiden avuntarvitsijoiden hätään? Talousvaliokunta kehotti kirkkohallitusta kysymään, voisiko valtio tässä tilanteessa osoittaa määrärahaa kirkon diakoniatyöhön.

Tähtinen osoitti kiitokset kaikille kirkon diakoniatyöntekijöille, minkä täysistunto vahvisti aplodein.

Tärkeä tieto seurakunnalle on, että seurakuntien keskusrahastomaksu pidetään ennallaan 6.5 %.

Supistuksiakin keskusrahaston budjettiin esitettiin, kuten että Porvoon hiippakunnan juhlavuoteen myönnettiin rahaa, mutta valiokunta kertoi muutoin suhtautuvansa hiippakuntien juhlavuosien lisämääräraha-anomuksiin kriittisesti. Porvoota pidettiin hiippakunnan luonteen ja kielen vuoksi erityistapauksena.

Historian tekoja voidaan yrittää hyvittää, vaikka historiaa emme voi muutaa. Näin perusteli Tapio Tähtinen 100 000 euron määrärahaa lisäyksenä kuluvan vuoden talousarvioon saamelaisten kirkkopäivien tukemiseksi. Päivät järjestettiin viime kesänä tänä vuonna koronan vuoksi aiottua myöhemmin.