Kirkolliskokouksen perinteisiin kuuluu tiistaisin valtiovallan edustajan tervehdys ja kakkukahvitarjoilu. Valtiota edusti tällä kertaa ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Hän on myös kirkolliskokousedustaja, mutta hän sanoi opillisissa asioissa olevansa neutraali ja äänestävänsä silloin tyhjää. Hän korosti kirkon ja valtion yhteistyötä esimerkiksi kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpidossa. Käynnissä on mm. Turun tuomiokirkon ja Imatran Kolmen ristin kirkon peruskorjaukset.

Varsinainen kirkkoministeri on nykyisessä hallituksessa Anna-Maja Henriksson, mutta hän ei tällä kertaa päässyt kirkolliskokousta tervehtimään.

Arkkipiispa Tapio Luoman vastauspuheessa oli kiinnostava kohta, kun hän sanoi (Lutheria lainaten) esivallan ja lakien toteuttavan lähimmäisenrakkautta. Ei ole tullut asiaa tuolta kantilta ajateltua. Lait myös suojelevat meitä toisiltamme.

****

Seurakuntiinkin tulee voimaan laki yhteistoiminnasta, joka säätelee työnantajan ja työntekijöiden suhteita. Laki yhteistoiminnasta tulee yli 20 työntekijän seurakuntiin. Se tietää lisää töitä viranhaltijoille, mutta on yhteiskunnan trendin mukainen.

Ehdotus yhden äänestyslipun saamiseksi seurakuntayhtymien vaaleihin herätti isomman keskustelun. Yleisvaliokunta ehdotti aloitteen jättämistä raukeamaan, mutta sali päätti toisin. Kirkkohallitus sai tehtävän selvittää, miten päästään yhteen äänestyslippuun.

Kaksi äänestystä srk-yhtymien seurakuntavaaleissa tuottaa paljon hylättyjä ääniä, kun äänestäjät sekoittavat valtuustoon ja eri seurakuntaneuvostoihin ehdolla olevien numerot. Ylipäätään srk-yhtymärakenne on huonosti tunnettu ja käsitetty.

Edustaja Janne Kaisanlahti sanoi periaatteessa vastustavansa kaikkien vaalien vähentämistä kirkossa. Hyvä periaate sekin. Omasta kokemuksestani tiedän, että hylättyjen äänten ongelma on todellinen.

Muutamat puhujat olivat sitä mieltä, että ongelmaa ei pidä vähätellä perusteilla ”sellaista sattuu” tai ”ei ole ratkaisua”. Tätä ongelmaa ratkonnee vielä useampi edustajasukupolvi.

Käsikirjavaliokunta laati mietinnön uskonnonvapauden edistämisestä maahanmuuttajien keskuudessa.  Valiokunta korosti uskontolukutaidon ja uskontodialogin merkitystä.

Tulevien kauden edustajien palkkiot päätettiin nyt kautensa päättävässä kirkolliskokouksessa, joten uusien edustajien ei tarvitse päättää omista palkkioistaan.

****

Itselleni päivän jännittävin hetki ja samalla kohokohta oli pitää aamuhartaus täysistunnon edessä. Puhui kotikirkon tuoksusta. Edustaja Göran Stenlund säesti virren. Se oli toinen 12 vuoden aikana pitämäni aamuhartaus täällä, joten siitä ei ole vielä muodostunut rutiinia.