Keskiviikon ohjelmassa oli tavalliseen tapaan kyselytunti. Nyt syntyi paljon puhetta marraskuun seurakuntavaalien alhaisesta äänestysprosentista ja kuinkas muuten, myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä kirkoissa sekä translaista.

Kirkon tulevaisuus -mietinnöstä ei aikaisemmin päivällä käytetty yhtään puheenvuoroa, mutta kun päästiin sukupuolikysymyksiin, alkoi syntyä puhettakin.

Johanna Lumijärven kysymys koski useiden seurakuntien antamaa lupaa vihkiä kirkoissaan avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkon virallinen avioliittokäsitys ei sellaista vihkimistä hyväksy. Hän kysyi myös sen perään, kun kaikki kirkolliskokousedustajatkaan eivät sitoudu kirkon päätöksiin. Ja miksi piispat suosittelevat, että pappeja ei rangaista, vaikka vihkisivät tällaisia pareja.

Arkkipiispa Tapio Luoma totesi avioliittokysymyksen olevan vaikean, johon meidän kaikkien tulee etsiä yhdessä ratkaisua, siltaa erilaisten käsitysten välille. Piispoilta ei Luoman mukaan tule tällä kaudella uusia ehdotuksia, mutta aihe käsitellään.

Hän huomautti, että avioliittonäkemys on kirkossa muuttunut nopeasti, ja yli puolet luottamushenkilöistä ja papeista jo hyväksyy samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen.

Hän viittasi myös perustevaliokunnan kantaan, että asiassa voidaan teologiaan perustaen päätyä erilaisiin käsityksiin. On vaikea antaa kyllä tai ei -vastausta.

Translaista, jossa on kyse sukupuolen vahvistamisesta ja sen muuttamisesta kysyi Sole Haverinen kirkkohallitukselta, joka oli antanut siitä lausunnon eduskunnalle. Sitä ei sanottu, mutta ilmeisesti lausunto oli kysyjän mielestä liian myönteinen.

Sukupuoliasiat herättävät edelleen eniten keskustelua kirkossa.

Srk-vaalien alhaiseen äänestysinnostukseen etsittiin vastauksia ja kysyttiin kirkon roolia siinä, mitä valaisi mm. vs. viestintäjohtaja Eevu Heikura. Hän sanoi palautetta viime vaaleissa jälleen tutkittavan tarkasti ja mietitään parannuksia seuraaviin vaaleihin. Samanlaista keskustelua käydään myös paikallisseurakunnissa, niin myös meillä Nurmijärvellä.

****

Kirkkoon puuhataan yhteistoimintalakia, sitä paremmin yt:nä tunnettua käytäntöä, jossa työantaja ja työntekijät neuvottelisivat työpaikan muutoksista. Sehän on aivan ok, mutta teettää lisää töitä varsinkin kirkkoherroille.

Srk-yhtymiin ehdotetaan yhden äänestyslipun vaalia. Perusteena on, että äänestäjät sekoittavat vaalit ja numerot, kun on kaksi vaalia: seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon. Seurauksena on paljon hylättyjä ääniä. Arvelen, että äänestäjien on vaikea ylipäätään ymmärtää, mitä eroa noilla kahdella toimielimellä.


****

Sekin päätettiin, että kokouspaikkana säilyy Turku. Aiheesta keskusteltiin enemmän huumorin varjolla kuin vakavissaan.

Kirkon kannalla on yhä yhteiskunnassa merkitystä: Arkkipiispa Luoma ja kansliapäällikkö Pekka Huokuna olivat alkuviikolla Säätytalolla hallitusneuvottelijoiden kuultavana.