5.5.2022

Sota ja rauha

Olli Löytty käsitteli aamuhartaudessa sodan ja rauhan kysymystä. Mikä on pasifismin ja oikeutetun sodan suhde? Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja Etelä-Afrikan apartheidiä aikoinaann perusteltiin väärin kristinuskolla. Desmond Tutu (1931–2021), oli eteläafrikkalainen rauhantekijä. Hän johti totuuskomiteaa, korosti totuuden merkitystä ja piti vain sovintoa ja anteeksi antamista ratkaisuna. Löytty totesi meilläkin olevan mahdollisuus olla rauhantekijöitä.

Lisäbudjettiin tukea ukrainalaisille, mutta ei siirtomäärärahoja

Venäjän hyökkäyksestä kärsivien ukrainalaisten tukemiseksi otettiin lisäbudjettiin 500 000. Se oli myös talousvaliokunnan mielestä ok. Mutta lisäbudjetti ei muutoin mennyt sellaisenaan läpi. Valiokunnan mielestä ei ole läpihuutojuttu, että edellisen vuoden ylijäämän voisivat talousyksiköt ilman muuta siirtää seuraavalle vuodelle ja käyttää uusiin hankkeisiin.
Valiokunta hyväksyi kyllä osan siirrettäväks.

Toiminnan ja talouden kertomuksista kuultiin talousvaliokunnan puheen johtajan Tapio Tähtisen puheenvuorot, mutta ei juuri muita puheita. Timo Kaunisto otti esille digitalisaation vaikutukset, jotka mm. näkyivät rahan merkittävänä säästymisenä parina koronavuotena.

Seurakunnille vahva suositus ympäristövaikutusten arvioinnista

Hallintovaliokunta teki mietinnön ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämisestä. Mietinnössä kehotetaan kirkkohallitusta antamaan seurakunnille vahva suositus, että seurakunnat lisäisivät kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon ympäristövaikutusten arvioinnin. Sen avulla seurakunta voi määrätietoisesti edistää ja seurata seurakunnan tarpeista nousevien konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Kirkkohallitukselta toivotaan arviointia varten myös työkaluja.

Vahva suositus: sidonnaisuudet on ilmoitettava

Kirkolliskokouksen työjärjestystä täydennettiin vapaaehtoisella sidonnaisuuksien ilmoittamisella. Se koskisi luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.   

Kirkolliskokouksessa päätetään melko usein antaa vahva suositus, jolla toivotaan jonkun uuden asian tulevan käyttöön otetuksi seurakunnissa, mutta sitä ei laiteta lakiin tai kirkkojärjestykseen. Näin se ei ole aivan pakollista, eikä noudattamatta jättämisestä seuraa tietenkään sanktioita. Noudatetaanko tällaisia hurskaita toiveita? Eräs kansanedustaja taannoin totesi, että poliitikkojen vaalikuluja ei tarvitse ilmoittaa, koska siitä ei seurannut sanktiota.

Tapio Luoma 60 vuotta

Iltapäivällä nautittiin hyvät kakkukahvit arkkipiispa Tapio Luoman lähestyvän 60-vuotispäivän kunniaksi. Muistelujen ja hauskojen puheiden ohella laulettiin Pekka Simojoen johdolla Pohjalainen uskontunnustus.

Kirkolliskokous kohtasi nuorten edustajia

Nuorten kohtaaminen oli yksi viikon kohokohtia. Illan aikana saatiin tietoa ja käytiin keskusteluja lasten ja nuorten asemasta seurakunnassa. Saatiin paljon vinkkejä toiminnan kehittämiseksi ja näköpiirissä ovat jo syksyn seurakuntavaalit, joihin myös nuorten panosta toivotaan ehdokkaina ja äänestäjinä.

Istuntoviikko päättyy perjantaina.