Kirjastomme poistomyynnissä osui silmiini kolmiosainen piispa Olavi Kareksen (1903 – 1988) muistelmakirjasarja. Aloitin kolmannesta osasta, joka käsittelee vuosia 1953 – 1974 (WSOY 1980).

Legendaarisen K.R.Kareksen poika Olavi vihittiin papiksi 1924. Kares toimi Turun kristillisen opiston (jossa kirkolliskokous nykyään kokoontuu) johtajana 1930 – 1960, Turun tuomiorovastina sen jälkeen pari vuotta ja sitten Kuopion piispana 1962 – 1974.

Hän oli kirkolliskokouksen valittu pappisjäsen jo ennen piispakauttaan, jolloin istui siellä tietysti viran puolesta. Oli kiinnostavaa lukea hänen muistelmapalojaan kirkolliskokouksesta, joka silloin istui kerralla pidempään mutta harvemmin.

Mieleen nousi ajatus, että vain vähän on uutta auringon alla. Asiat muuttuvat hitaasti, toki muuttuvat kuitenkin. Muutosmekanismi näyttää kirkossa olevan vuosikymmenestä toiseen sama.

Paljon oli mielipide-eroja ja pidettiin voimakkaita puheita, jotka olivat jääneet muistelmakirjoittajan mieleen. Mielipide-eroista huolimatta vallitsi rakentava ja ystävällinen henki.

1950-luvun suuria kysymyksiä olivat mm. kirkkolain kokonaisuudistus, virkakäsitys ja avioliiton teologia. Viran kohdalla pohdittiin, asetetaanko vai vihitäänkö piispa virkaansa. Mikä on piispan teologinen asema suhteessa muihin pappeihin? Nyt on esillä diakonian virka eli tavallaan pappeuden käsitteen laajentaminen.

Kirkkolakia on uudistettu pitkin matkaa sieltä täältä ja jatkuvasti ollaan tekemässä myös sen ”kokonaisuudistusta”. Nyt ovat erityisesti esillä seurakuntarakenne ja keskushallinto.

Avioliiton kohdalla 1950-luvulla aiheena oli eronneiden uudelleen vihkiminen. Onko se kirkollisesti mahdollista ja jos on, voidaanko papit velvoittaa sen suorittamiseen? Nyt on tulossa käsiteltäväksi samaa sukupuolta olevien vihkiminen ja ylipäätään kirkon avioliittokäsityksen selvittäminen.

Käsittelyt ovat edenneet spiraalinomaisesti, kierros kierrokselta eteenpäin.

Sama toistuu Jaakko Antilan viime vuonna julkaistussa Kansankirkko ristipaineessa –kirjasta, joka käsittelee vuosia 1974 – 2011.