Kirkolliskokousedustajia oli maanantai-iltana kutsuttu Nuorten vaikuttamisryhmä Navin vieraaksi keskustelemaan kirkosta, sen tehtävästä ja ajankohtaisista asioista sekä kuulemaan nuorten toiveita kirkolle.

Piispa Björn Vikström puhui kirkon olemuksesta. Hän sanoi kirkon olevan solidaarinen Raamatulle ja perinteelle, mutta myös nykyihmisen kokemukselle. Kirkon on muututtava, jotta se kykenee kunakin aikana välittämään alkuperäisen sanomansa. Ihmisten peruskysymykset ovat vaihdelleen eri aikoina.

"Kirkon hallinto on pappisviran ja demokratian yhteispeliä", tiivisti Vikström.

'Ms Seurakuntayhtymä' Terhi Jormakka kirkkohallituksesta esitteli päätettävänä olevaa seurakuntarakenneuudistusta. Hän sanoi uudistuksen tarkoituksena olevan, että seurakunnat säilyttäisivät laadukkaat toimintamahdollisuudet koko maassa. Kyse on kokonais- ja yhteisvastuusta, (kirjoittajan huomautus: "jotka ovat keskeisiä kristillisiä arvoja"). Hän muistutti, että kolmas osa seurakunnista tekee alijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Kirkolliskokousedustaja Katri Korolainen alusti siitä, miten nuoret voivat vaikuttaa kirkossa: 1. keskustelemalla, 2. vaikuttamalla (julkinen keskustelu, yhteyden ottaminen päättäjiiin ym) ja 3. tekemällä. ”Tietysti yksi keino on lähteä kirkolliskokousvaaliin ehdokkaaksi.”

Nuoret toivoivat, että heitä kuultaisiin. Navin puheenjohtaja Kajsa Karlsson esitti, että esim. nuorisotyönohjaajat velvoitettaisiin aika ajoin kysymään nuorten toiveita ja mielipiteitä. On seurakuntia, joissa ei ole lainkaan toimintaa nuorille aikuisille. Kajsa sanoi, ettei toiminnan tarvitse olla mitään "suurta ja mahtavaa", vaan nuoret kaipaavat läsnä ja yhdessä oloa.
Lapsivaikutusten arviointi (= Lava) koskee alle 18-vuotiaita, mikä on askel eteen päin. Lavassa kaikkia seurakunnan päätöksiä tulee tarkastalle myös lasten ja nuorten kannalta.

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI kokoaa yhteen kirkon nuoria luottamushenkilöitä sekä pyrkii lisäämään nuorten aikuisten vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä kirkon toiminnassa että kirkollisessa päätöksenteossa.