Kirkolliskokouksen syysistuntokauden avajaismessussa saarnasi Oulun piispa Samuel Salmi, tosin puhujan välityksellä, sillä Salmi oli estynyt osallistumaan. Saarnassa hän korosti kirkon asemaa suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa.

”Oman aikamme ihanteet ovat suurimmalta osaltaan lähtöisin nimenomaan kristillisestä uskostamme, tahdoimmepa nähdä sen tai emme", oli piispa kirjoittanut saarnaan.

Sama teema jatkui arkkipiispa Kari Mäkisen avajaispuheessa. Hän käsitteli pitkää historiallista jatkumoa, jossa kirkko on ollut rakentamassa meidän hyvinvointiamme.

Puheen kärki oli kuitenkin nykyajassa, jota arkkipiispa evästi oikeudenmukaisuudella, heikoimmassa asemassa olevista huolehtimisella ja talouselämän etiikalla. ”Elämän perusasiat eivät ole markkinasuhteita.”

”Emme voi ajatella, että ahneus on kielletty muualla, mutta ei talouselämässä tai että sukupuolten tasa-arvon on vallittava muualla, mutta ei kirkossa”, kiteytti arkkipiispa. Hän perusteli vielä kirkon arkipyhäkantaa: ”Kaikkea ei voi mitata talouden arvoilla”.

Puhe ei kuitenkaan ollut talouden vastainen, päinvastoin, hän piti taloutta välttämättömänä. Kirkkokin elää keskelllä yhteiskuntaa, jossa taloudella on suuri merkitys ihmisten elämässä.

Kirkon keskusrahaston talousarviosta käytiin lähetekeskustelu. Kirkon työntekijämäärä on laskussa, millä on sellainenkin seuraus, että eläkkeen maksajat vähenevät, mutta eläkeläiset sen kuin porskuttavat ja elävät entistä pidempään. Siitä seurannee, että eläkemaksuja nostetaan lähivuosina. Kirkko aloitti eläkerahojen rahastoinnin muuta työelämää myöhemmin, joten rahastot alkavat ensi vuonna supistua.

Muutamia muitakin aloitteita lähetettiin vähin puhein valiokuntien tarkempaan käsittelyyn. Isoin urakka on nyt talousvaliokunnalla, jonka pitää perata talousarvioesitys toimintasuunnitelmineen tämän viikon aikana. Viimeistään perjantaina se päätetään täysistunnossa. Eurojen rinnalla siinä käsitellään toimintasuunnitelmia, joita nyt esitetään tuloskorttien muodossa.

Nuorisopappi Antti Siukonen kävi puhumassa verkkoviestinnän ja verkkotyön puolesta. ”Kirkolla ei ole varaa olla satsaamatta työhön verkossa.” Verkkotyössä ei varsinaisesti ole kyse kalastuksesta, tai ehkä ihmisten kalastuksesta….

Myös pilvipalveluista puhuttiin. Kirkonkin tiedostoja tallennetaan tulevaisuudessa yhä enemmän pilviin. Huomenna käydään tulevaisuusselvityksen lähetekeskustelu, mikä on kiinnostava aihe.

Ensi keväänä täysistuntoon tuleva seurakuntarakenneuudistus (siis se, jonka mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava seurakuntayhtymään) ei ole kokousasiana nyt esillä, mutta toki käytävillä ja ruokapöydässä siitä puhutaan, siellä "missä kaksi tai kolme on koolla". Sähköpostiin tuli sopivasti juuri tänään Tampereen suunnalta ehdotus, että seurakuntayhtymämalli unohdettaisiin ja ryhdyttäisiinkin suuntamaan kohden hiippakuntamallia. Siinä seurakunnat kuuluisivat suoraan hiippakuntiin, joita olisi ehkä vähän enemmän kuin nyt.