Kirkolliskokouksen syysistuntokausi eli käytännössä istuntoviikko alkaa huomenna maanantaina Turussa. Monet valiokunnat kuitenkin kokoontuvat jo tänään sunnuntaina, niin myös minun hallintovaliokuntani. Valmistellaan viikona aikana käsiteltäviä asioita.

Viikon varmaan merkittävin asia tulee olemaan kirkkolain uudistaminen, josta saadaan lakivaliokunnan mietintö. Kyse on eduskunnasta bumerangina tulleen esityksen käsittely muutosten jälkeen uudelleen. Siinä on monia teknisluontoisia korjauksia ja muiutama kinkkinen periaatekysymys, jotka tuskin tulevat tälläkään kerrallaan lopullisesti käsitellyksi.

Kirkon asiat ovat kuin spiraali, jotka kiertävät ylös tai alaspäin, ja palaavat aina takaisiin, niitä vähän muutetaan, ja taas jatketaan seuraava kierros.

Toivottavasti lakiuudistus saadaan nyt hyväksyttyä ja lähetettyä uudelleen eduskuntaan - ja myös siellä vahvistetuksi.

Muita asioita ovat mm. kirkon ensi vuoden talousarviot toimintasuunnitelmineen. Lisäksi on koko joukko asioita, jotka ovat valiokuntien käsittelyssä ja odotetaan mietintöjä: ympäristövaikkutusten arviointi, pyyntö piispainkokoukselle avioliittoasiassa, kummin lisääminen aikuiselle, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä joukko uusia aloitteita kuiten evankelioimistoiminnan kehittäminen kirkossa.