Keskiviikon suuri keskustelu käytiin Tulevaisuusselonteosta 2018 Kirkon kasvatus vuonna 2030.

”Tämä on kirkon 'ilmasto-ohjelma' ja kirkolle paljon suurempi asia kuin avioliitto- tai pappien virkakysymys, joihin on tuhlattu valtavasti paukkuja”, totesi Jouni Turtiainen.

Myös minun mielestäni tämä selonteko on yksi parhaita, joita on viime vuosina kirkossa tehty. Siinä katsotaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti, mutta realistisesti tulevaisuuteen, ei pelkästään surkutella tilastolukuja, vaan etsitään keinoja kehityksen muuttamiseksi.

Maailma muuttuu, ihmisten tavat ja tottumukset muuttuvat. Vanhentuneista ihanteista kiinni pitämällä ajaudumme reunalle, jolloin kristinuskon varsinainen ydinsanoma ei saavuta ihmisiä.

Selonteossa ja tänään kirkolliskokouksessa käydyssä yleiskeskustelussa esitettiin useita keinoja ja tavoitteita, joilla nuorille, siis tuleville sukupolville siirrettäisiin kristinuskon sanomaa ja traditioita.

Moni keino on tosin ollut ennenkin esillä, haasteena on toteuttaminen. ”Pitäisi oikeasti satsata lapsiin ja nuoriin, ja esimerkiksi heille suunnattuun viestintään”, tiivisti Sami Ojala.

Paljon selvitys sai kiitosta, mutta tunnuttiin jostain oltavan eri mieltäkin.

****

Ulkopuolisen tilintarkastustoimiston tekemä tietohallintojärjestelmien katselmus oli tylyä luettavaa. Ilmeni paljon turhia kuluja odotettujen säästöjen sijaan ja paljon vaivaa ja toimimattomuutta. Selvitystä kuitenkin kiitettiin; nyt sen perusteella voidaan käynnistää korjaustoimet.

Raportissa esitetään yhteistyön parantamista ja luottamuksen rakentamista, järjestelmien parantamista ja sähköisen asioinnin käyttöön ottamista. Päällekkäisyydet on saatava pois ja toimintatapoja muutettava.

Rekisteripalvelut tulisi keskittää pois seurakunnista ja väestökirjojen digitointi on saatava valmiiksi. Yllättävintä ehkä olivat vaatimukset muutosjohtamisen ja ylipäätään johtamisen sekä hankintaosaamisen parantamiseksi.

Suurin kysymys on, mitä Kipalle, (= Kirkon palvelukeskukselle tehdään). Se tulisi saada nimensä mukaisesti palvelukeskukseksi.

Muutosehdotukset eivät varsinaisesti sisältäneet mitään uutta, mutta tarvittiin ulkopuolinen taho sanomaan se, ja nyt ne on toteutettava.

****

Historiaakin tehtiin; pohjoissaamenkielinen Raamattu on valmis. Raamatun käännöksiä ilmestyy kymmenien vuosien välein ja on arvokasta, että jokin ryhmä pääsee lukemaan Raamattua äidinkielellään. Siinä historiallisuutta. Käännöstyön toivottiin antavan jotain myös enemmistökielellisille.

Kiva oli kuulla saamelaisten edustajan Ulla-Maarit Maggan iloisista kiitoksista käännöksen johdosta. Valiokunnassa kuulemma lauloivat saamenkielisiä virsiä.

****

Ja sitten viikon odotettu jännitysvaali: Huomenna torstaina äänestetään kirkkohallituksen kansliapäälliköstä. Valitsijamiehet (heissä on myös naisia) saivat illansuussa puristettua esityksen eli he esittävät kirkkoherra Aulikki Mäkisen valitsemista. Hän voitti valitsijamiehissä kirkkoneuvos Pekka Huokunan äänin 13 -12. Täysistunto saa luettavakseen cv:t, haastattelumuistiot ja testiraportit, ehkä jotain muutakin, joten kyllä tämä valinta pohjustetaan perusteellisesti.

Mäkinen lienee nyt suosikki, mutta voi käydä toisinkin.