Keskiviikkona kirkolliskokouksessa

Aamuhartaudessa edustaja Juha Nivala käsitteli Ylivieskan uuden kirkon, Pyhän kolminaisuuden kirkon, rakentamista, kun vanha kirkko oli palanut. Kirkko rakennettiin pääosin paikallisin voimin. Vanhan kirkon palo oli syvältä koskettava ihmisiä koskettava katastrofi, mutta uuden kirkon rakentamien ja valmistuminen on myös tuonut paljon hyvää seurakuntaelämään. Myös kirkkohallitus osallistui pieneltä osin rakennuskustannuksiin, mistä aikoinaan kirkolliskokouksessakin käytiin keskustelua.

Miten seurakunnat voisivat toimia kiusaamista vastaan. Ehdotuksesta käytiin lähetekeskustelu. Aloitteen tekijä Antti Ahonen totesi, että seurakunnissa tehdään jo nyt paljon kiusaamisen ehkäisemiseksi, mutta sitä työtä on syytä koordinoida ja tehostaa ohjeilla. Kirkkoneuvos Petri Määttä kertoi, mitä jo nyt tehdään kiusaamisen ehkäisemiseksi ja sitä tapahtuessa. Paljon on tehty. (Oma kommenttini: asia on tärkeä, mutta onko se kirkolliskokouksen asiaksi aiheellinen? Olisiko joku muu taso ja kanava parempi ja oikeampi asian edistämiseen?) Kiusaamista tiedetään kuitenkin yhä tapahtuvan. Seurakunnat eivät ole siitä vapaita. Aloite lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Yleissivistykseen kuuluvat virret -aloite. ”Monilla virsillä on ollut merkitystä myös hengellisen elämän ja kirkon toiminnan ulkopuolella”, sitä perusteltiin. Mutta. Voi pohtia, mitä on yleissivistys ja voidaanko hallinnollisin toimin päättää sen sisällöstä. ”Taustalla on kysymys ja keskustelu siitä, mikä on uskonnon ja kristillispohjaisen kulttuurin asema yhteiskunnassa ja varsinkin koulussa. Odotan mielenkiinnolla, mitä virsiä listaan laitettaisiin, kun täälläkin on edustajilla omat suosikkinsa. Keskustelua varmaan syntyisi,” totesi kirkkoneuvos Petri Määttä. Moni keskustelija oli sitä mieltä, että kulttuuri kehittyy parhaiten vapaasti rakentuen. Piispa Jari Jolkkonen totesi kiittäen, että virsikirja on nykyään jokaisen suomalaisen taskussa (verkkovirsikirja). Sieltä löytyy myös viikon haetuimmat virret.

Edustaja Hannu Kippo kaipasi virsikirjaan sieltä vuoden 1986 Vk poistetun virren ”Jo ”vääryys vallan saapi…”. Virren sanat sinänsä sopivat tähänkin päivään, kuten 2. säkeistössä: ”Nyt viekas vilppi täällä on noussut kunniaan, on valhe vallan päällä ja vääryys voimissaan…”

Aloitteen valiokuntaan lähettämisen ja hylkäämisen välillä äänestettiin: hylkäys 58, valiokuntaan lähettäminen (puheenjohtajien neuvoston esitys) 49.

Näistä kahdesta aloitteesta tuli mieleeni ristiriita: kirkolliskokous on supistanut kirkkohallituksen toimintamäärärahoja ja vaatinut toiminnan tehostamista, ja samalla kirkolliskokouksessa esitetään myös kirkkohallitusta vähän turhaan työllistäviä aloitteita? Askartelemme kirkolliskokouksessakin mielellään tällaisten ”lumeasioiden” parissa, mutta emme saa isoja ja todella tärkeitä ratkaisuja tehtyä.