Kirkolliskokousedustajille pidettiin eilen (14.3.2023) iltakoulua etänä Teamsissa aiheena kirkon rakennemuutos. Rakennemuutos on todettu jo aikaisemmin tarpeelliseksi, ellei jopa välttämättömäksi, mutta ei ole tiedetty, miten se toteutetaan.

Eilinen oli jatkoa viime syksynä pidetylle iltakoululle. Nyt käsiteltiin rakenneuudistuksen tavoitteita ja lähtökohtia, ja lopulta myös sen aikataulua.

Kirkkohallitus oli valmistellut tilaisuuden hyvin. Viime syksyn keskusteluista ja kyselyistä oli laadittu erinomainen yhteenveto, jonka kansliapäällikön erityisavustaja Elina Hellqvist esitteli.

Ryhmissä yritettiin löytää siltä pohjalta yhteisiä tavoitteita ja lähtökohtia uudistukselle.
 

****

Huomiotani kiinnitti iltakoulun tekniikka. Yli 80 hengen osallistuminen etäkokoukseen sujui ongelmitta verrattuna pandemian alkuaikojen runsaaseen säätämiseen.

Huippua oli, miten jakaannuttiin ryhmiin. Osallistujat oli etukäteen jaettu noin 10 ryhmiin, joihin siirryttiin automaattisesti ”napin painalluksella”.

Jos olisi ollut läsnäolokokous, jakaantuminen olisi vienyt paljon aikaa. ”Mihin ryhmään kuulun?” ”Missä se kokoontuu?” Nyt se hässäkkä jäi pois, ja oltiin heti oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Ja ryhmiä ei tarvinnut odotella niiden osuuden päätyttyä: kun aikataulun mukaan tuli kokoontua ”suureen saliin”, sekin tapahtui napin painalluksella.

Ylipäätään oli arvostettavaa, että aikataulu piti hyvin. Se on hyvä lähtökohta toimivalle kokoukselle.

****

Ryhmistä koottiin keskustelujen tulokset kaavakkeella yhteen jatkotyön pohjaksi. Yhteenvedot nähdään toukokuussa, kun kirkolliskokous kokoontuu Turkuun.

Kansliapäällikkö Pekka Huokuna esitti vision hankkeen valmistelun ja toteuttamisen aikatauluksi. Se mukaan uudistus astuisi voimaan vuoden 2027 aluista. 

Kun rakenneuudistuksen tarve on jo todettu, kannattaakin sitä ryhtyä toteuttamaan heti. Polulla on kuitenkin vastassa paljon mutkia ja kiviä, joiden yli on mentävä. Oikeasta polustakin voi olla erilaisia käsityksiä. Näin ollen aikataulua on pidettävä optimistisena, mutta ollaan optimisteja!

Lähestytään kuitenkin jo sitä, että on ryhdyttävä käsittelemään tulevan uudistuksen sisältöä, eli mitä ja miten uudistetaan kirkon rakennetta. On mentävä seuraavaksi itse asiaan.