Torstaina 8.5.

Onnellisuus oli edustaja Tapio Yliluoman tyttäriensä kanssa pitämän aamuhartauden aiheena torstaina. Aamuhartaudet ovat antaneet kullekin päivälle teeman. Kiitos niistä.

Kirkkohallituksen ym viime vuoden toimintakertomuksista nousivat esiin vaikuttamistoiminnan tärkeys, ennakoimisen ja nopean reagoinnin tarpeet, kannanottojen koordinaatio sekä monessa asiassa vuorovaikutus. Talousvaliokunta kävi kertomukset tarkkaan läpi ja antoi muutamaan kohtaan kehotuksen ”kannattaa vielä harkita…”.

Viestinnän kertomuksesta syntyi keskustelua. Vaaliesitteestä oli jäänyt ehdokkaaksi asettuvien vaatimuksista yhtenä ”kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu” pois. Se on kirkkojärjestyksessä mainittu, mutta se herättää pohdintoja: miten mitataan tuo tunnettuisuus, pelottaako se ehdokkuutta harkitsevia. Yleensä ajatellaan, että jäsenyys ja kaste riittävät.
Kyse on erilaisista tavoista sanoittaa kristinuskoa.

Sähköinen äänestäminen nytkähti vähän eteenpäin. Se ylitti periaatteellisen kynnyksen: kirkko seuraa nyt valtion toimia ja toiveissa on, että vuoden 2022 seurakuntavaaleissa voisi äänestää netissä. Se tulisi siis lippuäänestyksen rinnalle, ei sitä korvaamaan. Presidentin vaalissa 2018 saattaa olla nettiäänestys käytössä eli silloin olisi siihen varmistettu tekniikka.

Keskushallinnon virtaviivaistaminen on tullut päätösvaiheeseen. Kirkon ulkoasiain neuvoston (KUN) lakkauttaminen ja kenttäpiispan asema herättivät siinä keskustelua ja saattavat vaatia perjantaina vielä äänestyksen.
Kenttäpiispan kohdalla on kyse siitä, onko hän ”täysi” jäsen vai onko hänellä vain läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksessa. Esityksessä on jälkimmäinen vaihtoehto.

Rakennekeskustelu jatkui valiokunnissa asiantuntijoiden kuulemisella. Vieraina olivat Salon suuren seurakunnan kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Nuorten osallisuuden vahvistamista koskeva kirkkoneuvoksen ilmoitus herätti kirpeääkin keskustelua. Aloite tästä oli tehty kirkolliskokouksessa vuonna 2009. Vastauksen viipyminen herätti kritiikkiä. Nuorten kirkolliskokous? Mikä on edustuksellisen demokratian tulevaisuus? Miten kuullaan nuoria? Tai miten kuunnellaan ylipäätään seurakuntalaisia?

Kohtaamisen kirkko on nimi kirkon uudelle strategialle, joka ei kuitenkaan haluta sanoa strategiaksi. Paljon kehuja se sai eikä suotta. Sen viitoittamana on hyvä lähteä eteenpäin. Jäsenet, viestintä ja seurakunta ovat sen keskiössä. Itse asiassa tarkoitus on, että seurakunnat sovittavat sen itselleen ja lähtevät sitä toteuttamanaan.

Torstai-ilta on perinteisesti vierailuilta. Nyt tutustuttiin historiaan. Maarian kirkko on rakennettu 1400-luvun puolivälissä. Oli kiinnostavaa kuullan oppaiden kertovan kirkon ja viereisen pappilan sekä niissä palvelleiden ihmisten historiaa. Samoin käynti Koroisten niemessä, jossa on sijainnut piispankirkko 1100–1200 –luvuilla. Kirkosta on jäljellä kivijalka. Saimme kosketuksen kristinuskon alkuvaiheisiin Suomessa arkeologin kertomana.

Kirkolliskokous päättyy perjantai-iltana. Lauantaita ei tarvita. Perjantaina jatketaan mm rakenneuudistuksen lähetekeskustelua.