6.5.2022

Valo voittaa varjot

Kirkolliskokouksen istuntoviikko päättyy tänään. Viikkoa vietettiin Ukrainassa käytävän sodan varjossa. Aamulla oltiin päätösmessussa Maarian kirkossa. Pirkkalan kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth saarnasi vielä paimenteemasta. Hän aloitti vuoden 1918 tapahtumista ja seurakuntansa synnystä ja päätyi Ukrainan tilanteeseen. Hän saarnasi jotenkin niin, että ”pääsiäinen ei tuonut paratiisia maailmaan, vaan valon! Valo loiventaa ja voittaa varjot”.

Mitä evankelioiminen on?

Käsikirjavaliokunta oli tehnyt laajan mietinnön evankelioimisesta alkaen sanan historiasta ja sisällöstä eri aikoina. Evankelioimista oli pohdittu monelta kannalta ja kuultu paljon asiantuntijoita.

Valiokunta ehdotti evankelioimisen toimintalinjausten laatimista, tavoittavan työn edistämistä ja evankelioimistoiminnan liittämistä seurakuntien toimintasuunnitelmiin sekä missiologisen osaamisen vahvistamista kirkon henkilökoulutuksessa.

Evankeliointi tarkoittaa ilosanomasta kertomista kaikille ja varsinkin heille, joille se on vierasta. Sanan synonyymin voi pitää ’missiota’, nykyään puhutaan myös ’tavoittavasta työstä’. Mietinnössä todetaan mm, että ”ollakseen mielekästä, aidosti puhuttelevaa ja vakuuttavaa mission on tapahduttava ajanmukaisin keinoin ja uusin näkökulmin muuttuneessa toimintaympäristössä, jota leimaavat moniarvoisuus ja yksilöllisiä valintoja painottava yhteiskunta.”

Haasteen evankelioimiselle ja tavoittavalle työlle muodostaa kirkon jäsenmäärän lasku ja erilaisten ympäristötekijöiden muuttuminen. Miten kertoa kristinuskon ydinsanomasta tämän ajan ihmisille?

Monia hyviä kehotuksia keskustelussa esitettiin ja harmiteltiin, että teot ovat niin vaikeita, ei saada aikaiseksi. Mutta tiedämme, kuinka vaikeata täällä kirkolliskokouksessakin on tehdä muutoksia, niin vaikeata on muuttaa toimintatapoja.

Turvallisuutta me kaipaamme

Päätöspuheessaan arkkipiispa Tapio Luoma puhui turvalliisuudesta.Turvallisuudesta puhutaan niin kirkossa kuin valtiollisessa politiikassakin. Turvallisuutta on luottamus siihen, että minua ei yritetä vahingoittaa. Valtioiden välillä tätä turvataan sopimuksilla.

Kirkko tukee rauhaa ja sopimista, mutta turvaa ennen muuta Jumalaan.

Kun kirkolliskokous seuraavan kerran kokoontuu marraskuussa, emme tiedä, mikä maailman tilanne silloin on.