Aamuhartaudessa sanottiin, että maailma ja käsitys kirkosta on muuttunut kahdessa päivässä. Se kai tarkoitti Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi ja kirkolliskokouksen avioliittokeskustelua eilen illalla.

Avioliittokeskustelu koettiin kipeän henkilökohtaisesti. Aamun kysymys kuului, miten päästään eteenpäin? 25 edustajaa julkaisi kannanoton, jossa ilmaistiin myötätunto sukupuolivähemmistöä kohtaan ja halu vihkiä myös heidän avioliittonsa kirkollisesti.

Täysistunto käsitteli tänään talousvaliokunnan mietintöä kirkon ensi vuoden budjettia. Valiokunta totesi, että kirkollakaan ei ole varaa tehottomiin rakenteisiin. "Nyt talous on vielä hyvällä mallilla, mutta meillä on huoli  tulevasta kehityksestä", sanoi valiokunnan pj Tapio Tähtinen.

Mietintö ei sisältänyt menojen lisäyksiä, joskin muutaman siirron määrärahasta toiseen. Linjaa voi sanoa pidättyväksi. Niinpä lähetyslentäjät Maf ei saanut tukea konehankintaan ja muutkin lisäysehdotukset jäivät toteutumatta.

Tulevaisuuskomitean mietinnöstä on keskustelu jo useana päivänä aina pätkä kerrallaan. Määräenemmistön lieventämisestä ollaan puolesta ja vastaan, kuten saattoi odottaa. Samoin henkilöseurakunnista. It-keskusten yhdistämistä vastustettiin. Pääosasta ollaan kuitenkin suorastaan innostuneita.

Aloite mahdollisuudesta jatkaa seurakunnan luottamustehtävässä asuinseurakunnan muutoksen jälkeen ei mennyt läpi. Valtiovalta kysyi kantaa valtion tuen pienentämisestä. Kirkon kanta on kielteinen. Lausunnossa vedotaan pari vuotta sitten tehtyyn sopimukseen kirkon ja valtion kesken.

Päivän aikana käsiteltiin moninaisia asioita. Kaikkien taustalla ilmapiiriä ja käytäväpuheita hallitsi avioliittokeskustelu ja vähän myös tulevaisuuskomitean mietintö. Isot asiat ja jonkinlainen historiallisuus kirvottivat hyviä kahdenkesksiä keskusteluja; toinen toisensa ymmärtäminen ja hyväksyminen lisääntyivät merkittävästi, vaikka ei yhtä mieltä olisikaan oltu. Tuntui,että viisastuin ja rakennuin!