Kirkolliskokous kokoontuu syysistuntokaudelle 2016 tiistaina 8. marraskuuta. Valiokunnat voivat olla koolla jo edellisenä päivänä. Kokouspaikkana on jo perinteiseen tapaan Turun kristillinen opisto.
Käsiteltävänä on isoja asioita: 1) mitä kirkko on tulevaisuudessa ja miten sitä hallitaan, 2) uuden avioliittolain vaikutukset kirkossa.

Viikko aloitetaan avajaismessulla Maarian kirkossa, kävelymatkan päässä opistolta. Messun toimittajina ovat tällä kertaa Porvoon hiippakunnan edustajat, ehkä piispa Björn Vikström saarnaa? Yleensä se tehtävä lankeaa piispalle.
- Messun jälkeen on avajaisistunto, jossa arkkipiispa Kari Mäkisen avajaispuheesta usein puhutaan myös istunnon jälkeen. Hän käsittelee puheessaan yleensä jotain ajankohtaista aihetta ja ottaa myös kantaa siihen.
- Tiistaipäivän ohjelmassa on täysistunto – valiokunta –rytmin lisäksi opetus- ja kulttuuriministerin tarjoamat kahvit puheiden kera. Siitäkin tulee joskus jälkipuheita. Se on osa kirkon ja valtiovallan vuoropuhelua.

Viikon asialistalla ovat mm:
- Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012 – 2015 sekä ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelmat.
- Avioliittoasiat, joita käsitellään kirkolliskokoukselle lähetettyjen kirjeiden muodossa (ei tehdä päätöksiä): piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutosten johdosta, oikeudellinen selvitys avioliittolain muutosten vaikutuksista ja keskustelumalli avioliitosta eri tavoin ajattelevien välillä. Lisäksi on olemassa aloite avioliittoon vihkimisestä luopumisen vaikutusten selvittämisestä. Jo selvittämisen selvittäminen puhutti kirkolliskokousta keväällä melkoisesti, joten aihepiiri herättää puhetta edelleen. Kyse näyttäisi olevan lähinnä sukupuoliasioista, jotka tuntuvat kiinnostavan myös kirkossa. Mutta kyse on myös tasa-arvosta ihmisten välillä ja oikeudenmukaisuudesta tai toisaalta raamatuntulkintaeroista.
- Tulevaisuuskomitean mietintö on omasta mielestäni mielenkiintoisin ja tärkein asia , josta käydään lähetekeskustelu. Mietintö menee valiokuntaan ja päätöksiä tehtäneen ensi vuonna.
- Lisäksi esille tulevat mm. lääninrovastin vaalitavan muuttaminen, muiden kristillisten kirkkojen jäsenten ehtoolliselle osallistuminen ja pappien saarnaoikeudet, hiippakuntavaltuustojen esityksiä ja arkkipiispan vaalitapa.

Istuntoviikko on kuin pitkä putki, jonka läpi lasketaan lujaa vauhtia. Kokousten välillä käydään keskusteluja käytävillä sekä ruoka- ja kahvipöydässä, asiasta ja asian vierestäkin joskus. Mielenkiintoista on koko Suomen läsnäolo edustajien välityksellä.
- Kirkolliskokous on ”sisäoppilaitos”, josta ei viikon aikana poistuta. Toivottavasti se ei kuitenkaan tarkoita eristäytymistä yhteiskunnasta ajatuksellisesti.
- Pitää muistaa lenkkeillä, aamulla varhain tai iltamyöhään. Suurin osa edustajista majoittuu opistolla, mutta osa vuorollaan birgittalaisluostarissa Turun keskustassa. Itselläni on tällä kertaa luostarivuoro. Siinä on aina oma erityismielenkiintonsa.

Kirjoitan tätä blogia toivottavasti päivittäin mutta ehtimisen ja jaksamisen mukaan.