Oulun piispa Jukka Keskitalo saarnasi kirkolliskokouksen avajaismessuss Maarian kirkossa. Hän kertoi pappien synodaalikokouksessa kysytyn, mihin he juuri nyt toivoisivat vastausta. ’Kelpaanko’ ja ’riitänkö’ nousivat suosituiksi kysymyksiksi.

Nuo kysymykset minuakin ovat usein askarruttaneet. Emeritus piispa Eero Huovinen pohti niitä Oulun kirkkopäivillä toukokuussa. Hän myös vastasi kaikille: kyllä kelpaat, kyllä riität.

Keskitalon saarnan varsinaisena aiheena oli reformaation päivä, jota vietettiin eilen. Oulun hiippakunta oli avajaismessun järjestämisvastuussa. He käyttivät paljon hiippakunnan toista kieltä saamea.

****

Arkkipiispa Tapio Luoma käsitteli avajaispuheessaan ensin kansainvälistä tilannetta ja siihen liittyen demokratiaa, jonka puute saattaa olla yksi syy Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

Demokratian pohdintaan antoi aiheen myös huomenna alkavat seurakuntavaalit. Luoma sanoi demokratian edellytyksiin kuuluvan mm. vapaat vaalit, vapaa lehdistö ja mielipiteenvapaus. Demokratiassa voi olla erilaisia tulkintoja, mutta ei erilaisia totuuksia.

Äänestysaktiivisuus on ollut Suomessa laskemaan päin kaikissa vaaleissa. Miksi näin on tapahtunut?

Laskeva trendi on ollut myös seurakuntavaaleissa. Ensimmäiset srk-vaalit nykymuodossaan pidettiin vuonna 1970. Äänestysprosentti seurakuntavaaleissa oli silloin 19.8 ja vuonna 2018 14.4. Nuo ovat koko maan lukuja, paikallisesti oli varmaan eroja molempiin suuntiin.

”Hallinto ei kiinnosta, jos kirkkoa itsessään ei koeta kiinnostavana”, pohdiskeli Luoma, ehkä myös kysyen.

Arkkipiispa perään kuulutti rakkauden elämistä kirkossa todeksi. Kirkko ei voi olla elinvoimainen ilman rakkautta. Siinä meille evästä kokousviikolle ja seurakuntiin.

****

Hakemus Evankelisen lähetysyhdistys ELY:n ry hyväksymisestä kirkon lähetysjärjestöksi lähetettiin perustevaliokuntaan. Aihe kirvoitti keskustelua kirkon lähetystyöstä ja sen järjestöistä sekä tietysti virkakysymyksestä. Järjestöjä on nyt 7, ELY olisi kahdeksas. Pelättiin, että näin lähetysmäärärahat jaetaan yhä pienempiin osiin. Osa puhujista kaipasi lähetystyön järjestämisen kokonaisuudistusta.

Seurakuntien palkkaperusteisia eläkemaksuja piti alentaa ensi vuonna. Toimintaympäristön tilanne on kuitenkin siinä määrin muuttunut ja tulevaisuus epävarma, joten eläkerahaston johtokunta esittää, että maksuja ei alennettaisi vuonna 2023.

****

Kirkon talousarvion ja toimintasuunnitelmien lähetekeskustelussa nostetiin esiin ajankohtaisena kohteena diakonia, johon esitettiin lisää resursseja. Se sai paljon kannatusta, mutta muitakin lisätoiveita esitettiin. Saa nähdä, mitä aina tarkka talousvaliokunta tästä lausuu? Kirkon kärkihanketta ensi vuonna ovat hiilineutraali kirkko ja lähetyskumppanuus-neuvottelut. Vanhoina hankkeina jatkavat digikirkko, milleniaalien kirkko ja Vanhan testamentin kääntäminen mobiilikäyttöön.

Seurakunnille pääosin jaettavaan valtionapuun on tulossa 3.2 % indeksikorotus ensi vuonna.

****

Siunauksen signaalit eli tulevaisuusselontekoa esitellyt kansliapäällikkö Pekka Huokuna sanoi sen olevan enemmän kuin vain selonteko, se on apuväline tulevaisuuteen varautumisessa.

Siinä on kuunneltu arjen signaaleja ruohonjuuritasolta, mikä ei ole aivan tavallista kirkossa. Samaa menetelmää Huokuna suositteli käytettäväksi seurakunnissa ja kirkossa pysyvänä menetelmänä.

Edustaja Timo Kaunisto kiinnitti huomiota tällaisten selvitysten haasteeseen: ”Meillä tuotetaan paljon hyvää tilannekuvaa, mutta emme tartu asioihin niitä muuttaaksemme. Olemme polkuriippuvaisia.” Aivan; isot laivat eivät helpolla muuta reittiään.

Toiset olivat selonteosta innostuneita, toiset epäileviä. Esitys meni tulevaisuusvaliokuntaan.