Kirkolliskokousviikko aloitettiin messulla Maarian kirkossa. Piispa Jari Jolkkonen käsitteli saarnassa maallisen ja hengellisen suhdetta, tuttu dilemma kristikunnan historiassa. Muistetaan vaikkapa 1950-luvun – kiivaatkin – Erkki Niinivaaran aloittamat keskustelut.

Jolkkonen sanoi, että kristityn ei pidä eristäytyä vaan sitoutua yhteiskunnan kehittämiseen. Emme saa ajatella vain tuonpuoleista, vaan elettävä tässä ajassa. Emme voi väistää vastuutamme ja on tehtävä myös vaikeita päätöksiä. Se ei hänen mukaansa kuitenkaan tarkoita evankeliumista luopumista, vaan meidän on yhdessä etsittävä Kristuksen kasvoja.

Arkkipiispa Kari Mäkinen jatkoi samaa linjaa avajaisistuntopuheessaan, joista yleensä on riittänyt puhetta koko istuntoviikon ajaksi, ehkä nytkin. Arkkipiispa puhui nyt ilmastomuutoksesta ja sen vastustamisesta, joiden hän sanoi liittävän meidät tiiviisti yhteen. Siitä ei kirkkokaan voi jäädä ulkopuolelle.
”Kun sanon meidät, tarkoitan koko ihmiskuntaa”, sanoi Mäkinen.

”Jos kirkko keskittyy puolustamaan omia asemiaan ja huolissaan vain itsestään, oppinsa puhtaudesta ja kannatuspohjansa laajuudesta, se on kadottanut identiteettinsä”, jatkoi arkkipiispa. Ehkä tuo kohta voi herättää keskustelua ja eiväthän kaikki edes tunnusta ilmastonmuutosta tosiasiaksi.

Ehkä tuossa olivat ne päivän asiat, jotka suorimmin koskevat myös seurakuntalaisia. Loppupäivä oli hallintoa ja juridiikkaa, jotka seurakunnissa tuntuvat piiitkällä viiveeeellä.

****

Varsinaisiin kokousasioihin päästiin iltapäivällä. Kokonaiskirkon budjetti ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 olivat lähetekeskustelussa. Sen jälkeen kirkkohallituksen esitys menee talousvaliokuntaan, jonka mietintöä käsitellään loppuviikolla.

Muutamia poimintoja ensi vuodesta: Tekeillä olevan kirkon strategian yhtenä perusjuonteena on kohtaaminen. Kipasta eli Kirkon palvelukeskuksesta riitti puhetta. Kipan tarkoitus on hoitaa merkittävä osa kaikkien seurakuntien taloushallinnosta. Tapana on, että seurakuntien edustajat kritisoivat Kipaa, ja kipalaiset puolustautuvat, että ongelmat tiedostetaan ja niitä korjataan. Nyt toivotaan, että seurakunnat liittyvät nopeasti Kipaan, jotta siihen saadaan volyymiä.

Uutinen oli, että nyt Oulussa toimivan Kipan suunniteltuja Lahden ja Kuopion toimipisteitä ei ehkä perustetakaan.

****

Seurakuntarakenneuudistus ei varsinaisesti ole tällä viikolla asialistalla keskiviikkoillan infoa lukuun ottamatta. Silti se tuntuu olevan monien mielessä ja huulilla, puheet siirtyvät helposti siihen. Monessa puheessa palattiin ikään kuin alkupisteeseen: seurakuntayhtymä vai ei.

Ja sitten kysytään, mitä seurakuntien liittyminen seurakuntayhtymiin vaikuttaa hiippakuntiin ja keskushallintoon?

Kirkon keskushallintouudistus on vireillä vuosia. Nyt se tuli lähetekeskusteluun kirkkohallituksen esityksenä. Tarkoitus selkeyttää ja virtaviivaistaa, mutta vaikeata on. Aina kun jotain muutetaan, mielipiteet jakautuvat, ja lopulta palataan lähtöruutuun. Tuntui olevan piispoillakin hieman toisistaan poikkeavia kantoja tai ainakin painotuksia.

Kyse on muun muassa kirkkohallituksen, kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen tehtävistä ja suhteista. Tai mihin sijoittuu Kirkon työmarkkinalaitos. Lopetetaan Kirkon ulkosuhteiden neuvosto?

Monet odottivat enemmän, mutta maltillista esitystä puolusteltiin sillä, että rohkeammat esitykset eivät aikaisemmin ole edenneet. Edetään siis pienin askelin jonkin suuntaan.

****

Voisi peräänkuuluttaa myös jo suurempaa remonttia ja selkeää maalia, johon pyritään: Minkälaisen me haluaisimme kirkon olevan?