Kirkolliskokouksessa vaadittiin ja käytiin monen asian yhteydessä tällä viikolla kunnioittavaa keskustelua. Se tarkoittaa ainakin kuuntelua, luottamusta, avoimuutta ja myötätuntoa.

Edustaja Hannu Kippo oli tehnyt aloitteen, että ehtoollisen viettoon ei tarvittaisi enää kirkkoherran lupaa eikä paikasta ilmoitusta tuomiokapituliin. Ehtoollisen jakajan pitäisi kuitenkin olla kirkon pappi.

Siitä syntyi vilkas keskustelu, jossa puhuttiin paitsi ehtoollisesta jälleen kerran pappien sukupuolesta. Aloitteen vastustajat korostivat yhteistä ehtoollispöytää, johon kaikki ovat tervetulleita. Aloitteena takana nähtiin kirkon virkakäsitys eli halu väistää naispuolisten pappien jakamaa ehtoollista.

Puolustajien mielestä siitä ei ole kyse, vaan että kaikilla olisi mahdollista päästä ehtoolliselle.  Aloite meni yleisvaliokuntaan, jolle perustevaliokunta antaa lausunnon. Tämä saattaa tuntua pieneltä asialta, mutta siinä nähtiin tarvetta tutkia laajemmin ehtoollisen ja sakramentin teologiaa.

Tämä oli yksi kunnioittavan keskustelu paikka. Useita kausia edustajina olleiden mielestä keskustelukulttuuri onkin muuttunut. Toisaalta eräät aiheen kuten tuo pappien sukupuoli pysyvät agendalla vuosikymmenestä toiseen.

Yksi aloite käsitteli konfirmaatiomessun ja kodin siunaamisen kaavojen kehittämistä. Konfirmaatiomessussa on paljon harvoin kirkossa käyviä ihmisiä ja nuoria, joten ne ovat erityisen tärkeitä. Niissä on kyse kirkon tulevaisuudesta.

Tulossa käsittelyyn on vielä mm. seurakuntarakenteeseen liittyviä aloitteita. Piispojen avioliittokirjettäkään ei ole vielä päästy käsittelemään.

Kirkon ja valtion suhteet kunnossa. Kulttuuriministeri Annika Saarikko tuli tänään esittämään valtiovallan tervehdyksen kirkolliskokoukselle. Valtioneuvosto tarjosi meille perinteiset leivoskahvit.

Saarikko sanoi kirkollisasioiden olevan hänellä osana ”sivistyssalkkua”. Ministeri käsitteli luonnollisesti koronan vaikutuksia ja niiden torjuntaa. Hän korosti henkisen hyvinvoinnin merkitystä kriisitilanteissa ja siinä hengellisellä elämällä on sija sen osana. ”Diakonia on kirkon tuntomerkki.”

Kirkon toiminnasta on hänen mielestään syytä jatkossakin säätää lainomaisesti. Hän korosti oman uskonnon tuntemisen tärkeyttä.

Puheen jälkeen edustajilla oli mahdollisuus kysyä ministeriltä, mikä oli uutta. Kaiken kaikkiaan freesi vierailu.

Hiippakuntavaltuustojen asemasta kuultiin kirkkohallituksen ilmoitus, että niiden lakkauttamista ei enää valmistella, päinvastoin puhutaan kehittämisestä. Asia ei ole suuri, mutta siitä kehkeytyi siihen nähden iso keskustelu. Kyse oli siitä, kuka saa päättää.

Keskusteluissa on paikassa kuin paikassa eräitä toistuvia kuvioita. Yksi sellainen on, kun käsitellään yksittäistä asiaa, vaaditaan kokonaisuudistusta, ja kun käsillä on iso paketti, sitä pidetään liian suurena.

Kirkkolakiuudistuksen palautumisessa ”maitojunalla” eduskunnasta kirkkoon takaisin on kyse isosta periaatteellisesta asiasta. Kirkolliskokouksen hyväksymä lakiehdotus oli eduskunnassa vahvistettavana, mutta sen perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotus vaati hiomista.

Itse asiassa enemmän kuin hiomista. Kyse on siitä, sijoitetaanko maininta kirkon tunnustuksesta (eli mitä ja miksi kirkko on) kirkkolakiin, jonka eduskunta vahvistaa, vai kirkkojärjestykseen, josta päättää kirkolliskokous. Eduskunnassa ihmeteltiin, miksi päättäisivät kirkon tunnustuksesta?

Kyse voi olla jopa kirkon julkisoikeudellisesta asemasta. Laki ja järjestys ovat sinänsä yhtä velvoittavia.

Onko kyse vain lakiteknisestä kysymyksestä, tulkintatradition muutoksesta, suuremmasta yhteiskunnallisesta kysymyksestä tai peräti kirkon ja valtion suhteesta?

Ministeri Saarikko vakuutti, että kirkon asemaan ei ole tulossa muutoksia ja että kirkon ja valtion suhteet ovat kunnossa.

”Valtio tulkitsee uskonnon vapautta paljon laajemmin kuin kirkko”, totesi kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja.”Tavoite on yhä, että uusi esitys kirkkolaista saadaan marraskuuhun mennessä valmiiksi”, hän lupasi.

ps. Todella vilkas päivä klo 8.15 - 20.30. Täysistuntojen ja valiokuntakokousten lomassa kokoontuivat Espoon edustajat lounaalla ja aamutuimaan oli eräs verkosto koolla. Illalla happikävely Aurajoen rannoilla tihkusateessa..