Kirkolliskokouksen kevätistuntokausi alkaa tiistaina Turun kristillisellä opistolla. Aloitusmessu on perinteen mukaisesti läheisessä Maarian kirkossa. Monet valiokunnat kuten oma hallintovaliokuntakin kokoontuvat jo maanantaina. Istuntoviikko jatkuu perjantaihin asti.

Monia tärkeitä tulevaisuus-asioita käsitellään, vaikka ehkä nyt ei listalla ole sellaisia isoja juttuja, joiden edistymistä seurattaisiin henkeä pidätellen. Taitaa "kirkon avioliittokannasta" keskusteleminenkin olla tauolla?

Töitä tehdään kahden vuosittaisen istuntoviikon välilläkin: sihteeristöt valmistelevat esityksiä ja valiokunnat mietintöjä. Hallintovaliokunta kokoontui kaksi kertaa ennen tätä nyt alkavaa viikkoa. Käsittelyssämme oli hiippakuntajaon muuttamista koskeva kirkkohallituksen esitys.

Tulevan viikon asialistalla:

Vuoden 2018 tili- ja toimintakertomukset herättänevät jälleen paljon keskustelua ja saamme talousvaliokunnalta hyvän mietinnön kehittämisehdotuksineen. Talous on väkevä taustavaikuttaja myös kirkossa.

Kaikki muutkin esille tulevat asiat tähtäävät tietysti tulevaisuuteen: kasvatuksen tulevaisuusselonteko, josta tulevaisuusvaliokunta on tehnyt mietinnön ja esittää monia jatkotoimia, alistussäännöksiä esitetään purettavaksi (ovat seurakuntien päätöksentekoa jarruttava ja varmistava kirkollinen erikoisuus) sekä nuorten osallisuuden kehittäminen. Nämä ovat nk. ”tulevaisuustoimeksiantoja”, joiden juuret ovat aikaisemmassa tulevaisuuskomitean mietinnössä ja sen jatkokäsittelyssä viime vuonna.

Tietohallintoselvityksen toimenpide-ehdotuksista ja hiippakuntavaltuustojen asemastakin keskustellaan.

Asiat kulkevat kirkolliskokouksessa reittiä aloite/kirkkohallituksen esitys – lähetekeskustelu täysistunnossa – valiokunnan mietintö – mietinnön käsittely täysistunnossa ja päätös.

Lähetekeskustelua käydään monista aloitteista: jumalanpalvelusten kehittäminen, kummiuden vaatimusten keventäminen… Kyselytunti eduskunnan tapaan kuuluu myös kirkolliskokouksen viikko-ohjelmaan.

Torstai-iltana tutustumme nuorten taide- ja toimintatalo Vimmaan ja tiistaina on opetusministeriön kahvit, siinä oheisohjelmaa. ”Pankki- ja saunavaliokunnat” pitävät omia palavereitaan ja sählyäkin ehditään pelata (ennen aamiaista). Aamu- ja iltahartaudet sekä aloitus- ja päätösmessut kuuluvat ohjelmaan, joten hengellistä elämää ei suinkaan unohdeta.

Viikko on tiivis huipentuma, jossa yhteydet ulkomaailmaan supistuvat vähiin. Sitä on kutsuttu joskus "leirikouluksi" tai "sisäoppilaitokseksi". Viikon aikana ajatukset ja keskustelut käytävillä edustajien kesken pyörivät samaa kehää: mitä kirkossa nyt pitäisi tehdä? Toisaalta puolustetaan traditiota, toisaalta perustellaan muutosvaatimuksia. Miten kirkon asiaa edistetään tässä ajassa?

Yritän jälleen tällä palstalla kirjoittaa viikon tapahtumista ja käydä välillä lenkillä sekä tietysti seurata, miten maan hallitusta muodostetaan.