Päivän aikana käsiteltiin täysistunnossa paria isoa pakettia. Määräenemmistösäännösten lieventäminen herätti eniten puhetta. Lieventämisesitys päätettiin tiukan äänestyksen jälkeen jättää raukeamaan äänin 53–51, 2 hiljaa, 3 pois. Kirkolliskokouksessa monet asiat, kuten kirkkolakia ja oppia koskevat päätökset edellyttävät ¾ enemmistön. Tavoite oli, että useampia asioita olisi voitu päättää yksinkertaisella enemmistöllä.

Valiokunnassa kuulimme selkeyttämis/keventämishankkeesta asiantuntijoita.

Eduskunnan hallintovaliokunnan edustajat vierailivat tänään kirkolliskokouksessa ja kävivät mm. hallintovaliokunnan kokouksessa.

Kirkkolain muutoksethan käyvät ennen voimaan tuloaan eduskunnan käsittelyssä, jossa ne voidaan vain hyväksyä tai hylätä. Suuria poliittisia intohimoja kirkon asiat eivät kuulemma enää eduskunnassa herätä.

Kyselytunnilla käsiteltiin monta asiaa, kuten diakonianvirkojen säilymistä, kotiäänestystä, nuorten kuulemista, etätyötä, kirkon kantaa homopareihin jne. Edustajat kysyvät, joko kirjallisesti tai suullisesti, kirkkoneuvokset vastaavat.
Uutinen oli tieto, että vuosia(-kymmeniä) vireillä ollut diakonaattiuudistus tulee kirkolliskokoukseen ensi keväänä. Monet luulivat, että se on jo unohdettu.

Kirkolliskokoukselle annettiin illalla väliaikatietoa seurakuntarakenneuudistuksesta. Erinomainen esittely, eikä sisällössäkään ole moittimista. Tulossa on väljä puitelaki, jota erilaisissa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tullaan soveltamaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Uudistuksen lähtökohtana on edelleen, että kaikki seurakunnat tulevat kuulumaan johonkin seurakuntayhtymään.

Säädösten on tarkoitus olla valmiina vuoden 2015 alusta, mutta aikaa seurakuntayhtymien muodostamiselle on vuoteen 2019. Kirkolliskokouksessa säädösnippua käsitellään ensi vuonna keväällä ja syksyllä.

”Aikataulussa ollaan”, lupasi hankkeen koordinaattori Terhi Jormakka.

Kirkon uusi strategia on tarkoitus saada valmiiksi tammikuussa 2014. Piispa Tapio Luoma esitteli sen nykyvaiheitta. ”Tavoitteena on tehdä jäsenlähtöinen strategia paikallisseurakuntien käyttöön.” Sen avainsanoja ovat sanoma, jäsen, lähimmäisen rakastaminen ja kohtaaminen.

****

Kun kirkolliskokoustyön aloitti pari vuotta sitten, kuvitteli siellä tehtävän isoja uudistuksia nopeaan tahtiin. Kahdessa vuodessa oppii hyväksymään pienetkin askeleet, ehkä neljässä vuodessa oppii iloitsemaan niistä.

Keskiviikkopäivä päättyi Löytyn Jaakon vetämiin iltaveisuihin, joissa veisattiin siioninvirsiehdotuksia. Tässä iltavirren 1. säkeistö:

Nyt kiitän, Herra, kaikesta
tämänkin päivän armosta.
Vain vaivoin tulkita sen voin,
hyvyyttä kuinka suurta koin.