Torstain tapahtumia kirkolliskokouksessa

Pekka Niiranen perehdytti torstain aamuhartaudessa videon välityksellä kirkon perustukseen, johon hän vei tutustumaan Kuopion tuomiokirkkoon. Hän myös kysyi torilla ihmisiltä perustasta ja luottamuksesta siihen. Sanoivat luottavansa.

****

Torstain täysistunto alkoi käsittelemällä hallintovaliokunnan mietintöä puuttumiskynnyksestä ja sen kriteereistä. Kysymys on siitä, miten voidaan auttaa taloudellisissa vaikeuksissa olevia seurakuntia. Valiokunta esitti siitä mainintaa kirkkojärjestykseen, jonka mukaan tuomiokapitulin olisi aloitettava selvitys kynnyksen ylittyessä, mutta se ei voisi johtaa pakkoliitoksiin, vapaaehtoisiin kylläkin.

Pakon ja säätelyn kavahtaminen sai mm. piispat moittimaan puuttumisen kirkkojärjestykseen liittämistä. Asia hoituu kuulemma jo nyt. Valiokunta oli saanut toisenlaista viestiä.

Toisaalta seurakuntien tilanne ja seurakuntaliitokset työllistävät jo nyt kapituleja, johon tietysti toivotaan lisää resursseja. Siis lisää resursseja, ei säätelyä.

Hallintovaliokunnan tiukemmat ehdotukset kaatuivat äänestyksessä. Sen sijaan hyväksyttiin, että seurakuntien on vuosittain tarkasteltava talouttaan puuttumiskynnyksen kriteerien valossa. Niiden on siis katsottava, että talouden tunnusluvut ovat kelvollisia. Se on sellaista omavalvontaa.

****

Avioliitto on kirkon haaste. Siitä puhutaan kirkolliskokouksessa paljon vuodesta toiseen. Aloite oli, että kirkollisesti avioliittoon vihkivästä parista (mies ja nainen) vain toisen on oltava kirkon jäsen. Valiokunta esitti aloitteen hyväksymistä. Mietinnössä todettiin, että muutokselle ei ole teologisia esteitä.

Edustaja Erkki Puhalainen esitti aloitteen jättämistä raukeamaan. Syntyi jälleen monipolvinen keskustelu avioliitosta, johon osa ei halua mitään muutoksia. Ei ehkä nähdä, minkälaisessa monikulttuurisessa maailmassa nykyään eletään.

Aloitteen kannattajat korostivat vihkitoimituksen lähetystehtävää ja evankelioimisen mahdollisuutta. Se on myös tärkeää kirkkoon kuuluvan uskonnonvapauden kannalta. Kirkkoon kuuluva saa kirkollisen vihkimisen, vaikka puoliso ei kuuluisi kirkkoon.

Puheenvuoroissa ennakoitiin, että kai seuraavaksi kummankaan ei tarvitse kuulua kirkkoon, mikä tietysti oli vahvaa liioittelua. Tuskin sellaista kukaan keksisi ehdottaa.

Äänestyksessä mietintö hyväksyttiin äänin 64 – 41, 2 tyhjää ja asia menee kirkkohallitukseen jatkovalmistelua varten.

****

Vähän taloutta: Kirkolliskokous vahvisti, että seurakuntien maksama keskusrahastomaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella ja on vuonna 2021 6,5 %;

Samoin hyväksyttiin ehdotus Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2021–2023, pienin muutoksin.

Puhetta Ovet auki-strategiasta riitti vielä perjantaiksikin.

****

Olen kertonut blogissa lähinnä täysistunnon tapahtumista. Se lisäksi joka päivä ovat valiokunnat kokoontuneet useampaan kertaan. Asioita on paljon vireillä varsinkin näin toimintakauden alkaessa.