Torstain isoin asia oli merkitykseltään ja henkiseltä panostukseltaan kirkkohallituksen ylimmän virkamiehen, kansliapäällikön valinta. Sitä odotettiin ja kannuja valettiin.

Valintaa oli pohjustettu elokuusta alkaen ja se huipentui viimeiseen vuorokauteen ennen torstai-aamuista vaalia kirkkohallituksen täysistunnossa. Oli vertailtu, haastateltu ja testattu. En osaa sanoa, kuinka paljon tuo kaikki lopulta vaikutti itse vaaliin.ja valintaan.

Täysistunnossa käytiin runsaan tunnin keskustelu suljettujen ovien takana. Keskustelu oli luottamuksellinen, joten en voi sitä referoida. Ehkä voin sen verran sanoa, että mitään uutta ei tullut puheissa esille, eikä kukaan puhuja yllättänyt.

Sitten äänestettiin suljetuin lipuin. Valitsijamiesten esittämä kirkkoherra Aulikki Mäkinen Kuopiosta sai 47 ääntä ja kirkkoneuvos Pekka Huokuna Helsingistä 58 ääntä. Hän on ollut aikaisemmin mm. Mikkelissä kirkkoherrana ja on nyt kirkkohallituksen toiminnallisen osaston päällikkö.

Näin Huokuna aloittaa vuoden alusta kansliapäällikkönä. Onnea ja siunausta Pekalle, edessä on iso urakka muutoksen johtajana.

****

Talousvaliokunnan mietintö kirkkohallituksen esityksestä talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi ensi vuodelle piti sisällään muutamia tärkeitä kannanottoja erityisesti aikaisemmin mainitun ict-raportin johdosta. Olisi ehkä voinut odottaa kovempiakin ratkaisuja, vaikka on varmaan viisasta edetä rauhallisesti mutta määrätietoisesti.

Valiokunta esitti ict-strategian laatimista ja noudattamista, eräitä uudistuksia Kipassa, mm. Kipan ja seurakunnan rajapinnan selkeyttämistä sekä kirkonkirjojen digitoinnin saattamista nopeasti loppuun.

Eniten keskustelua ja mietinnöstä poikkeavia esityksiä seurasi avustuksesta Ylivieskan kirkon uudelleen rakentamiseen. Ylivieska anoi 2 milj. euroa ja sen myös kirkkohallitus esitti. Valiokunta supisti sen 450 000 euroon perusteluna Ylivieskan seurakunnan kohtalaisen hyvä taloudellinen tilanne.  Valiokunnan mielestä on monia vaikeammassa tilanteessa olevia seurakuntia. Kaikki myönsivät kyllä tuhopolton yllättävyyden ja traagisuuden.

Mikko Himanka esitti anotun avustussumman palauttamista kokonaisena ja Pauli Niemelä sen palauttamista puolikkaana. Ensin Niemelän esitys voitti Himangan ja lopulta Niemelän miljoonan euron avustus voitti valiokunnan 450 000 euron summan. Avustuksen lisäksi Ylivieska sai paljon myötätuntoa.

Toinen muutosehdotus Kirsi Ojansuu-Kauniston esitys, että toimintasuunnitelmassa oleva Moskovan patriarkan Suomen vierailun valmisteleminen poistetaan. Vierailun valmisteleminen kuitenkin säilyi.

Kokonaisuuden kannalta varsin pienistä asioista syntyi paljon porua, mutta rahassa mitaten

vaikuttavammat toimenpiteet ict-selvityksen johdosta eivät enää kirvoittaneet keskustelua.

****

Hallintovaliokunta sai valmiiksi mietinnön piispan kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta. Valiokunta esitti, että kelpoisuusvaatimuksia ei muuteta. Kyse oli lähinnä suhtautumisesta pappien sukupuoleen.

Sen jälkeen hallintovaliokunta ryhtyi käsittelemään kirkkohallituksen esitystä hiippakuntarajojen muuttamiseksi, mutta sen käsittelyä jatketaan ensi vuonna.

Yleisvaliokunnan käsittelyssä ovat siirtoäänet, joita on ehdotettu otettavaksi käyttöön. Valiokunta oli laatinut aiheesta oikein videon, jotta ymmärtäisimme, mistä on kysymys.

Tässä vaalitavassa äänestäjä voisi antaa ensisijaisen, toissijaisen jne äänen, jolloin ääni ei menisi hukkaan.

Istuntoviikko päättyy huomenna perjantaina puolilta päivin.